အသားညှပ်ပေါင်မုန့်က ဘာလဲ။

2022/04/09 15:43

အသားညှပ်ပေါင်မုန့်က ဘာလဲ။ 

အဆောက်အအုံများ၏ နံရံများနှင့် ခေါင်မိုးများကို ဖုံးအုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်နယ်လ်တစ်ခုစီတွင် အပူခံပစ္စည်း၏ ဗဟိုတစ်ခုပါဝင်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အရေပြားပါရှိသည်။ Sandwich panel များ သည် တည်ဆောက်ပုံ ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း များ မဟုတ် ဘဲ ကန့်လန့်ကာ ပစ္စည်း များ ဖြစ် သည် ။ တည်ဆောက်ရေးစွမ်းအားများကို သံမဏိဘောင် သို့မဟုတ် အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘောင်ဖြင့် သယ်ဆောင်သွားပြီး ယင်းကို ဆန်ဒဝစ်ခ်ျ ပန်နယ်လ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် အမျိုးအစားများကို အများအားဖြင့် ဗဟိုအဖြစ်အသုံးပြုသည့် အပူဓာတ်ဆူညံစေသည့် ပစ္စည်းများဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ထားသည်။ အီးပီအက်စ် (တိုးချဲ့ထားသော ပိုလီစတိရင်နီ)၊ သတ္တုတွင်းသိုးမွေးနှင့် ပိုလီယူရီသန်း (PIR, သို့မဟုတ် polyisocyanurate) တို့ပါသည့် Sandwich ပန်နယ်လ်များအားလုံး အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်း များ သည် အဓိက အားဖြင့် သူ တို့ ၏ အပူ ကာကွယ်ရေး စွမ်းဆောင်ရည် ၊ အသံ သန့်စင် သော စွမ်းဆောင်ရည် ၊ မီး နှင့် အလေးချိန် ကို တုံ့ပြန် ခြင်း တို့ တွင် အဓိက အားဖြင့် ကွဲပြား သည် ။